Privacyverklaring

Gili Amsterdam BV en Gili Utrecht BV (voor u beter bekend als Restaurant Blauw), gevestigd aan Haverstraat 28 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Restaurant Blauw
Haverstraat 28
3511 ND Utrecht

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel hiervan

Restaurant Blauw verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor het maken van een reservering:
– Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Opmerkingen

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma (BonVito)
– Volledige naam, Geboortedatum, Volledige adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken. Dit hangt af van welke informatie u vrijwillig met ons deelt in het Opmerkingen veld met betrekking tot bijvoorbeeld allergieën.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Restaurant Blauw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen met uw toestemming.
– Het maken en bevestigen van een reservering
– Het afstemmen van onze dienst aan uw wensen
– Het sturen van een nieuwsbrief
– Deelname aan ons loyaliteitsprogramma

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Blauw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Blauw) tussen zit. Restaurant Blauw gebruikt de volgende software; SeatMe (reserveringssysteem) en MailChimp (nieuwsbrieven). Met elke van de genoemde partijen beschikken we over een verwerkersovereenkomst.

 

Bewaartermijn

Ten aanzien van reserveringen bewaren we de gegevens maximaal 1 jaar gerekend vanaf het moment van uw laatste reservering.
De gegevens die we delen met BonVito bewaren we gedurende uw lidmaatschap.

 

Derden

Restaurant Blauw verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Restaurant Blauw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die naar uw browser worden gestuurd wanneer u de website van Restaurant Blauw bezoekt en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) opslaat. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen. Als we het hebben over ‘cookies’, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie wordt verzameld, zoals web beacons.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Blauw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantblauw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

Restaurant Blauw biedt voldoende garanties om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aldus de bescherming van uw persoonlijke gegevens en rechten waarborgt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restaurantblauw.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restaurant Blauw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

De analytische cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren. Door gebruik te maken van onze website geeft u  toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.
Wij maken gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat wij de volgende stappen hebben ondernomen:
• met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten;
• uw IP-adres wordt gemaskeerd;
• het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
• er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Daarnaast plaatsen we tracking cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen “liken” of delen “tweeten” op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Wij raden u aan eerst de privacy verklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Wij houden hier geen toezicht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden.